Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Risico’s

We hebben hieronder de belangrijkste risico’s op een rij gezet.

Inflatierisico
Het canonbedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. Dit met een minimum van 0% per jaar. Uw pensioeninkomen wordt niet altijd (volledig) gecorrigeerd voor inflatie. Als uw pensioeninkomen niet wordt gecorrigeerd voor inflatie, stijgen uw woonlasten sneller dan uw inkomen. Uw woonlasten nemen dan een groter deel van uw inkomen in beslag. Hierdoor houdt u minder geld over voor andere zaken.

Daling van inkomen
Uw inkomen kan onverwachts dalen. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van het overlijden van uw partner, werkloosheid of pensioenkorting. De woonlasten van Duowonen (canon betalingen) zullen niet dalen. Uw woonlasten nemen dan een groter deel van uw inkomen in beslag.

Risico waardedaling van uw woning
De kans bestaat dat in de toekomst uw woning in waarde daalt. Wanneer u na een waardedaling besluit de grond terug te kopen van Goodlife, bedraagt de terugkoopprijs minimaal de grondwaarde die Goodlife aan u heeft betaald bij het afsluiten van het Duowonen contract. Hierdoor houdt u minder over bij verkoop van de woning. Dit was overigens ook het geval geweest als u niet de grond aan Goodlife had verkocht. Anders gezegd, in beide situaties zijn de gevolgen van een waardedaling gelijk. In hoofdstuk 5, is een aantal rekenvoorbeelden gepresenteerd om dit te verduidelijken.

Risico’s bij wanbetaling
Bij voortdurende wanbetaling start DNGB een incassoprocedure. DNGB mag beslag leggen op een deel van uw (pensioen)inkomen. Dat betekent dat een deel van uw inkomen rechtstreeks naar DNGB gaat voor de betaling van uw achterstallige canon.

Wanneer u 24 maanden lang in verzuim bent, kan DNGB een executoriale veiling organiseren. Uw erfpachtrecht wordt dan openbaar geveild en u moet uw woning ontruimen. De opbrengst van de veiling van het erfpachtrecht is voor u. Dit heet een opzegvergoeding. Alle achterstallige canon, veilingkosten en boetes worden van deze opzegvergoeding afgetrokken. De koper van het erfpachtrecht wordt de nieuwe bewoner en gaat dan canon betalen aan Goodlife.

Let op: Goodlife heeft het recht om bij de veiling van het erfpachtrecht de canon minimaal te verdubbelen. Daardoor zal de koopprijs op de veiling mogelijk lager zijn dan wanneer de canon niet zou zijn verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de opzeggingsvergoeding die u van Goodlife ontvangt. Die wordt ook lager.
Als erfpachter heeft u een herbouwplicht als er grote schade ontstaat aan uw woning. De kosten van herbouw worden normaal gesproken vergoed uit uw opstalverzekering.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top