Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Overig

In deze brochure wordt gesproken over de verkoop en terugkoop van de grond onder uw woning. In economische zin is dit juist: u verkoopt de grond aan Good Life en ontvangt de waarde van de grond onder de woning (grondwaarde) als koopprijs en het eeuwigdurend recht van erfpacht.

In juridische zin ligt dit anders. In juridische zin verkoopt u uw gehele woning (inclusief de grond) onder voorbehoud van een recht van erfpacht aan Good Life. Erfverpachter Good Life verkrijgt hiermee het zogenoemde blooteigendom van deze woning en de grond. U wordt erfpachter. U verkrijgt een eeuwigdurend erfpachtrecht op de woning en de grond. In het kadaster staat vermeld dat Good Life het bloot eigendom heeft en u een eeuwigdurend erfpachtrecht. Daarnaast heeft u altijd het recht om de woning en de grond (bloot eigendom) van Good Life terug te kopen tegen een vaste grondquote met een minimum van de grondwaarde die Good Life aan u heeft betaald.

Omdat de koopprijs die u ontvangt, bepaald wordt door de grondwaarde, wordt in deze brochure steeds gesproken over verkoop en terugkoop van de grond.

Erfpachtrecht wordt ook veel gebruikt door gemeenten, waterschappen, staatsbosbeheer en vele woningbouw corporaties.
Duowonen is ontwikkeld als verzilver product voor senioren en niet als een manier om een vastgoed belegging te financieren. Als de erfgenamen de woning niet zelf betrekken of verkopen is daarmee de aard van de belegging door Goodlife veranderd. Het is overigens geen automatische verhoging maar alleen een mogelijkheid.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top