Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kom ik in aanmerking?

Nee, uiteraard beslist u zelf. Wel raden wij u aan om uw kinderen te informeren of bij uw keuze te betrekken. Met Duowonen zet u namelijk een deel van uw bezit om in geld. Wanneer u dit geld opmaakt, is de erfenis kleiner.
Wij toetsen uw (pensioen-)inkomen. Dit doen we op basis van de maximale woonlasten criteria van het NIBUD. Op deze manier krijgen wij een goede indicatie dat uw woonlasten in een gezonde verhouding staan tot uw beschikbare inkomen. Ook na eventueel overlijden van uw partner. Voor overige criteria verwijzen wij u naar uw financieel adviseur.
Voor elk woonhuis en appartement. Duowonen heeft wel een aantal criteria. Zo controleren wij bijvoorbeeld of uw grond niet vervuild is. Daarnaast mag bijvoorbeeld de grondwaarde nooit meer dan €500.000 bedragen. Ook is er een maximale grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde). Deze mag niet groter zijn dan 50%. Uw financieel adviseur kan u informeren over de overige criteria.
Ja, u moet minimaal 57 jaar oud zijn voor Duowonen. Bij twee aanvragers wordt er, voor de minimum leeftijd, gekeken naar de aanvrager met het hoogste inkomen.
Een Duowonen contract sluit u waarschijnlijk af voor een lange periode. U gaat een langdurige financiële verplichting aan. En u verkoopt de grond onder uw woning. Het is belangrijk dat u een goed beeld heeft van de financiële gevolgen en de voor- en nadelen van het product Duowonen. Vandaar dat u Duowonen alleen kan afsluiten via financieel adviseurs die bekend zijn met dit product.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top