Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Grondwaarde

Een gecertificeerde, door u gekozen, onafhankelijke taxateur die is aangesloten bij NWWI taxeert de grond voorafgaand aan het sluiten van het Duowonen contract. De grondwaarde is afhankelijk van de aard en locatie van de woning. Deze waarde ligt meestal tussen de 25% en 50% van de totale waarde van de woning inclusief grond. De waarde van de grond kan dan ook alleen vastgesteld worden als ook de totale waarde van de woning inclusief grond wordt bepaald.
U betaalt de taxatiekosten als u kiest voor Duowonen. Als de Duowonen NWWI Taxatie van de grond meer dan 10% afwijkt van de door DNGB afgegeven indicatieve grondwaarde, zijn de taxatiekosten voor DNGB. Besluit u ondanks de afwijkende getaxeerde waarde toch om een Duowonen contract af te sluiten, dan zijn de taxatiekosten voor uw rekening.
Nee. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van (gemeentelijk) erfpacht die vaak wel herzieningsmomenten van de grondwaarde kennen. Dit is belangrijk omdat daarmee uw canon niet kan veranderen als gevolg van verandering in de grondwaarde.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top