Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Canon

Canon is de maandelijkse vergoeding die u als erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Goodlife. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde van de woning vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde en het canonpercentage worden bij aanvang van het Duowonen contract bepaald. Het canonpercentage wordt mede bepaald door de kapitaalmarktrente, in het bijzonder de rente op Nederlandse staatsobligaties.
Het canonbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex. Zolang u de woning als hoofdverblijf bewoont, is de inflatiecorrectie de enige aanpassing. Dit geldt ook als een van uw kinderen de woning betrekt, na uw overlijden. Als anderen na uw overlijden erfpachter worden, wordt de dan geldende canon minimaal verdubbeld.
De maandelijkse canon is alleen aftrekbaar als u het geldbedrag dat u van Goodlife ontvangt na de verkoop van de woning gebruikt voor verbetering/aanpassing van uw woning. In alle andere gevallen is de canon niet aftrekbaar. Wanneer u slechts een deel van dit bedrag gebruikt voor een woningaanpassing, bijvoorbeeld 1/3, dan kunt u ook slechts 1/3 deel van de canon aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voor uw specifieke situatie.
U moet maandelijks canon betalen. Dit gaat via een automatische incasso. Bij langdurig verzuim start DNGB een incassoprocedure. DNGB mag beslag leggen op een deel van uw (pensioen)inkomen. Dat betekent dat een deel van uw inkomen rechtstreeks naar Goodlife gaat voor de betaling van uw achterstallige canon. Na 24 maanden betalingsachterstand heeft Goodlife op grond van de wet het recht uw woning (het erfpachtrecht) te verkopen via een openbare veiling. De niet-betaalde canon en de door Goodlife gemaakte kosten (incasso- en veilingkosten) worden afgetrokken van de opbrengst van de veiling. Het restant wordt aan u als voormalig erfpachter betaald (opzeggingsvergoeding).

Let op: Goodlife heeft het recht om bij de veiling van het erfpachtrecht de canon minimaal te verdubbelen. Daardoor zal de koopprijs op de veiling mogelijk lager zijn dan wanneer de canon niet zou zijn verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van de opzeggingsvergoeding die u van Goodlife ontvangt. Die wordt ook lager.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top