Wat is uw postcode en huisnummer?
Vul geldige postcode in
Wij hebben uw adres nodig om te bepalen hoeveel geld u kunt vrijmaken uit uw woning.
Wat is uw bruto pensioeninkomen?
Wij hebben uw pensioeninkomen nodig om te bepalen of u de maandlast straks kunt betalen.
Wat is de waarde van uw woning?
Voor deze indicatieve berekening is een schatting van de waarde van uw woning voldoende. Als u geen idee heeft kunt u ook de WOZ-waarde invoeren.
Wat staat er nog open van uw hypotheek?
U ontvangt ieder jaar een overzicht van uw uitstaande schuld van uw hypotheekverstrekker
Op basis van de ingevoerde gegevens kunt u aan geld uit uw woning vrijmaken:
Bedrag tussen
 en 
Betreft de woning gelegen aan:
~
Maximaal te verzilveren

0