Facebook

NIEUWS

AM: OVER DUOWONEN:

AM: OVER DUOWONEN:

11-09-2018

Bart van de Laak - 11 september 2018


De Nationale Grondbank (DNGB) zet een nieuw erfpachtproduct in de markt. Met Duowonen kunnen ouderen met een hypotheekvrije of bijna hypotheekvrije woning de grond onder hun huis verkopen aan DNGB. De opbrengst is vrij besteedbaar. Voor het gebruik van de grond is een maandelijkse canon verschuldigd, die jaarlijks met de inflatie wordt aangepast. Volgens de initiatiefnemers is het een eenvoudig alternatief voor senioren om hun woningwaarde om te zetten in geld.


“Om de overwaarde van het huis te benutten voor het vrijmaken van vermogen is verhuizen een optie. Dat is voor senioren vaak een grote stap en het vinden van een passende en betaalbare woning is niet eenvoudig”, zegt Olav Koenders, CEO van DNGB. Volgens Koenders is de behoefte aan product om de woningwaarde te verzilveren al jaren groeiende, maar voorzien banken en andere geldverstrekkers daar nauwelijks in.


Leeftijdseis

Duowonen richt zich vooral op gepensioneerden, omdat veel van hen hun bezit vast hebben zitten in de woning. Het product heeft zelfs een minimale leeftijdseis van 57 jaar. Behalve de inflatiecorrectie, wordt de canon tijdens de looptijd nooit gewijzigd. Een huizenbezitter kan op elk moment de grond weer terugkopen van DNGB.


Terugkooprecht

De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van de opstal (gebouw) af te trekken van de marktwaarde van de woning inclusief grond. De woning (opstal en grond) wordt dus eigendom van Goodlife, juridisch gezien is de consument na de overdracht eigenaar van een erfpachtrecht. De consument blijft in de eigen woning wonen en betaalt voortaan een maandelijkse vergoeding voor het gebruik ervan aan Goodlife. Op deze canon is een jaarlijkse indexatie met inflatie van toepassing. Binnen deze erfpachtconstructie blijft hij wel profiteren van een toekomstige waardestijging van de woning. De woning kan op ieder moment van Goodlife teruggekocht worden tegen de dan geldende grondwaarde, met een minimum van de verzilverde grondwaarde. Door gebruik te maken van dit terugkooprecht kan de woning ook weer in volledig eigendom worden verkocht. Het terugkooprecht houdt rekening met verbeteringen die zijn aangebracht. Als de waarde van de woning harder is gestegen dan de prijzenindex, dan wordt dit voordeel bij verkoop uitgekeerd aan de consument.


Grondquote

De grondquote is van belang bij de uitoefening van het terugkooprecht en het verkooprecht door een consument. De grondquote wordt berekend door de getaxeerde grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. Bij Duowonen staat de grondquote na de eerste vaststelling vast en verandert niet meer in de toekomst. Hierdoor staat de verdeling van de waardestijging ook vast. Bij een lage grondwaarde deelt Goodlife voor een kleiner deel in de waardestijging en bij een hoge grondwaarde voor een groter deel. Bij overlijden van de langstlevende contractant kunnen de erfgenamen het Duowonen-contract onder dezelfde voorwaarden – inclusief de vastgestelde grondquote – overnemen en de woning gaan bewonen.


Behoefte

Olav Koenders, CEO bij DNGB: “Om de overwaarde van het huis te benutten voor het vrijmaken van vermogen is verhuizen een optie. Dat is voor senioren vaak een grote stap en het vinden van een passende en betaalbare (huur)woning is niet eenvoudig. Zeker niet op de huidige woningmarkt. De behoefte aan een product waarbij oudere huizenbezitters de overwaarde kunnen verzilveren is al jaren groeiende, maar banken en andere geldverstrekkers voorzien hier nauwelijks in. Duowonen is een eenvoudig alternatief, waarmee senioren in hun eigen huis kunnen blijven wonen en toch de woningwaarde om kunnen zetten in geld.”


Lees hier het artikel op amweb.nl

Bart van de Laak - 11 september 2018


De Nationale Grondbank (DNGB) zet een nieuw erfpachtproduct in de markt. Met Duowonen kunnen ouderen met een hypotheekvrije of bijna hypotheekvrije woning de grond onder hun huis verkopen aan DNGB. De opbrengst is vrij besteedbaar. Voor het gebruik van de grond is een maandelijkse canon verschuldigd, die jaarlijks met de inflatie wordt aangepast. Volgens de initiatiefnemers is het een eenvoudig alternatief voor senioren om hun woningwaarde om te zetten in geld.


“Om de overwaarde van het huis te benutten voor het vrijmaken van vermogen is verhuizen een optie. Dat is voor senioren vaak een grote stap en het vinden van een passende en betaalbare woning is niet eenvoudig”, zegt Olav Koenders, CEO van DNGB. Volgens Koenders is de behoefte aan product om de woningwaarde te verzilveren al jaren groeiende, maar voorzien banken en andere geldverstrekkers daar nauwelijks in.


Leeftijdseis

Duowonen richt zich vooral op gepensioneerden, omdat veel van hen hun bezit vast hebben zitten in de woning. Het product heeft zelfs een minimale leeftijdseis van 57 jaar. Behalve de inflatiecorrectie, wordt de canon tijdens de looptijd nooit gewijzigd. Een huizenbezitter kan op elk moment de grond weer terugkopen van DNGB.


Terugkooprecht

De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van de opstal (gebouw) af te trekken van de marktwaarde van de woning inclusief grond. De woning (opstal en grond) wordt dus eigendom van Goodlife, juridisch gezien is de consument na de overdracht eigenaar van een erfpachtrecht. De consument blijft in de eigen woning wonen en betaalt voortaan een maandelijkse vergoeding voor het gebruik ervan aan Goodlife. Op deze canon is een jaarlijkse indexatie met inflatie van toepassing. Binnen deze erfpachtconstructie blijft hij wel profiteren van een toekomstige waardestijging van de woning. De woning kan op ieder moment van Goodlife teruggekocht worden tegen de dan geldende grondwaarde, met een minimum van de verzilverde grondwaarde. Door gebruik te maken van dit terugkooprecht kan de woning ook weer in volledig eigendom worden verkocht. Het terugkooprecht houdt rekening met verbeteringen die zijn aangebracht. Als de waarde van de woning harder is gestegen dan de prijzenindex, dan wordt dit voordeel bij verkoop uitgekeerd aan de consument.


Grondquote

De grondquote is van belang bij de uitoefening van het terugkooprecht en het verkooprecht door een consument. De grondquote wordt berekend door de getaxeerde grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. Bij Duowonen staat de grondquote na de eerste vaststelling vast en verandert niet meer in de toekomst. Hierdoor staat de verdeling van de waardestijging ook vast. Bij een lage grondwaarde deelt Goodlife voor een kleiner deel in de waardestijging en bij een hoge grondwaarde voor een groter deel. Bij overlijden van de langstlevende contractant kunnen de erfgenamen het Duowonen-contract onder dezelfde voorwaarden – inclusief de vastgestelde grondquote – overnemen en de woning gaan bewonen.


Behoefte

Olav Koenders, CEO bij DNGB: “Om de overwaarde van het huis te benutten voor het vrijmaken van vermogen is verhuizen een optie. Dat is voor senioren vaak een grote stap en het vinden van een passende en betaalbare (huur)woning is niet eenvoudig. Zeker niet op de huidige woningmarkt. De behoefte aan een product waarbij oudere huizenbezitters de overwaarde kunnen verzilveren is al jaren groeiende, maar banken en andere geldverstrekkers voorzien hier nauwelijks in. Duowonen is een eenvoudig alternatief, waarmee senioren in hun eigen huis kunnen blijven wonen en toch de woningwaarde om kunnen zetten in geld.”


Lees hier het artikel op amweb.nl

11-09-2018

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top